პროგრამა შემუშავებულია რათა მომხდარიყო ინვოისებით გამოწერილი ბილეთების დაფიქსირება ზედმეტი დროის დანახარჯის გარეშე პირდაპირ ფინანსური განყოფილებიდან და ავტომატურად ასახვა ოპერატორთან.

Skills

Posted on

13 ივნისი 2020