კომფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფინდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს ყველა სახის ინფორმაციის მიმართ, რაც კი ForRange-ის ან myhomenet-ის ოფიციალური ვებ-გვერდები იღებენ მომხმარებლისგან.

როდესაც თქვენ ავსებთ სარეგისტრაციო ფორმას ForRange-ის ვებ-საიტზე ჰოსტინგის რეგისტრაციისათვის, ჩვენ ვითხოვთ თქვენს სახელსა და გვარს,ასევე სხვა დამატებით მონაცემებს დაკავშირებულს ანგარიშთან (მომსახურებასთან). ყველა ეს მონაცემი აუცილებელია მომსახურებების მიწოდებაზე ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. ამას გარდა, კომპანიას შეიძლება დასჭირდეს თქვენი იდენტიფიცირება როგორც კომპანიის კლიენტის საფინანსო საკითხების მოსაგვარებლად. ჩვენ ასევე გვჭირდება თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი (e-mail) იმისთვის, რომ ForRange-მა შეძლოს თქვენთან დაკავშირება გარკვეული სიტუაციის არსებობის შემთხვევაში. ForRange არ ყიდის და არ ხსნის პირად ინფორმაციას თავის კლიენტებზე.

ForRange-ს შეუძლია პირადი ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

  • ამ ინფორმაციის გახსნა ხდება თქვენი სურვილით;
  • ამას ითხოვენ მოწოდებული მომსახურების წესები და ისინი გაწერილია შესაბამის ხელშეკრულებაში (მაგალითად, რეიტინგის პუბლიკაციისთვის) ამას ითხოვს კანონმდებლობა და/ან ხელისუფლება სამართლებლივ პროცედურებთან თანხვედრაში.

ForRange იცავს კლიენტის პირად ინფორმაციას პაროლით. კომუნიკაციის მთელი ქსელი, დაკავშირებული პირადი ინფორმაციის გაცვლასთან, იშიფრება.

კლიენტისგან მიღებული ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერებზე და წვდომა აქვთ მხოლოდ შესაბამისო უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები.

სახსრების ჩარიცხვა და მოხსნა

კლიენტს შეუძლია სხვადასხვა კომპანიების გამოყენებით, რომლებიც მუშაობენ ოპერაციების დამუშავებაზე ბარათების მეშვეობით,თავისი სავაჭრო ანგარიშიდან სახსრების ჩასარიცხად და მოსახსნელად.

კომპანია, რომელიც დაკავებულია ოპერაციებით ბარათების გამოყენებით, არ შეინახავს, არ გაავრცელებს და არ გამოიყენებს ინფორმაციას სხვა მიზნით.

Cookies

Cookies- ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ინახება მომხმარებლის კომპიუტერის ვებ-ბრაუზერში. Cookies არ შეიცავენ იმ პიროვნების პირად ინფორმაციას,რომელიც იყო შესული კომპანიის ვებ-საიტზე. ForRange-მა შეიძლება გამოიყენოს Cookies ვებ-საიტის რამოდენიმე გვერდზე ვებ – საიტის და მომსახურებების გაუმჯობესების მიზნით. Cookies შეიძლება იყოს გამოყენებული კომპანიის ვებ-საიტზე ტრაფიკის ანალიზისთვის. თუ თქვენ არ გსურთ Cookies -ს მიღება, თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თქვენი ვებ-ბრაუზერი ისე, რომ Cookies იყოს უარყოფილი.

კონფინდეციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები

ForRange-ს აქვს უფლება შეავსოს/შეცვალოს კონფინდენციალურობის პოლიტიკა. ForRange მიაწვდის ინფორმაციას თავის კლიენტებს თუ ადგილი ექნება არსებით ცვლილებებს. კლიენტების უფლებები კლიენტს აქვს უფლება იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რომელი პირად მონაცემებს მიიღებს კომპანია, უფლება შეცვალოს ან განაახლოს პირადი ინფორმაცია, უფლება თავიდან ააცილოს არასასურველი მარკეტინგი და ა.შ. შეკითხვები თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები კომფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ან თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენების შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ ჩვენ ელექტრონულ ფოსტაზე (info@forrange.com)