ჩვენს შესახებ

ჩვენ დავარსდით 2009 წელს, მას შემდეგ ვემსახურებით საქართველოში რეგისტრირებულ მცირე და საშუვალო ბიზნეს, ასევე ვემსახურებით ფიზიკურ პირებს, ჩვენთვის პრიორიტეტია ჩვენი მომხმარებლები და მათი კომფორტი. 

ჩვენ გუნდს აქვს უამრავი პროექტი დაგეგმილი და შემდგომში განხორციელებული წარმატებულად. რაც მთავარია ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ჩვენს მომხმარებლებზე რათა ვუზრუნველყოთ სანდო ურთიერთობა.