შეძენილი ნივთის ან სერვისის დაბრუნება.

რა შემთხვევაში ხორციელდება შეძენილი ნივთის/სერვისი დაბრუნება უკან გამყიდველთან?

ნივთის/სერვისის დაბრუნების პროცედურა იწყება მშინ როდესაც, ახალ ნივთსზე შუძლებელია საგარანტიო საკითხების მოგვარება როგორიცაა: როდესაც შეძენილი ნივთი არის ქარხნული დეფექტით და შეუძლებელია ჩანაცვლება ან შეკეთება, სერვისი როდესაც ვერ პასუხობს წინასწარ განსაზღვრულ მოთხოვნებს და შეუძლებელია გარვეზის გამოსწორება.

ნივთის დაბრუნების პროცედურა.

როდესაც თქვენს მიერ შესყიდული პროდუქტი/სერვისი არ აკმაყოფილებს სტატუსის შესაბამის მოთხოვნებ, თქვენ როგორც მყიდველმა ამის შესახებ უნდა აცნობოთ გამყიდველს რომ გაქვთ პრობლემა და დეტალურად აუღწეროთ თუ რაში მდგომარეობს ის.

როცა ვერ ხერხდება ნივთის /სერვისის შეკეთება ჩანაცვლება იწყება დაბრუნების პროცედურა.

დაბრუნების პროცედურა ასეთია”

  • თქვენს მიერ შეძენილ ნივთს/სერვის აბრუნებთ წინასწარ შეთანხმებულ მისამართზე, თქვენი ხარჯებით.
  • როდესაც ნივთს ჩაიბარებს გამყიდველი და დადგება დსკვნა პრობლემის შესახებ მყიდველს ეცნობება წერილობითი ფორმით რომ დაბრუნების პროცედურა დაიწყო.
  • როდესაც ნივთი/სერვისი გამოცხადდება რომ შეუძლებელია მისი ახლით ჩანაცვლება ან შეკეთება, დაიწყება დაბრუნების პროცედურა. პროცედურა მოიცავს: პროცედურა დაბრუნება მოიცავს მყიდველს დაუბრუნდეს ნივთის საფასური საკომისიოების გამოკლებით და ტრანსპორტირების თანხის გამოკლებით. ნივთის საერთო ღირებულების შეძენის დროს ფიქსირებული თანხის შესაბამისად და მას გამოკლებული საკომისიოები: 4% გამოკლებით. მაგ: თუ ნივთი შეძენისას ღირდა 100 ლარი მას გამოკლებული 4%.
  • ვადები. მას შემდეგ როდესაც განხორციელდება დაბრუნების პროცედურა უკან დაბრუნებული თანხა აისახება 10 სამუშაო დღეში თქვენს ბარათზე.

დამატებითი შეკითხვისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით.