რა არის მონაცემთა ცენტრი

რა არის მონაცემთა ცენტრი?