12.07.2018-12.08.2018 სერვერების მუშაობის სტატისტიკა

12.07.2018 - 12.08.2018 ბოლო 30 დღის სერვერების მუშაობის სტატისტიკა!

იმის შემდეგ რაც ჩვენ დავამონტაჟეთ ალტერნატიული კვების ბექაფი ჩვენი სერვერები 100% ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის, ჩვენ ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ ხარისხია მომსახურებებს.

იხილეთ ჩვენი სტატისტიკა!