სერვერების ფიზიკური მუშაობის სტატისტიკა

Forrange-ის სერვერების სტატისტიკა. ბოლო 30 დღის განმავლობაში მხოლოდ 1.43 % იყო მომხმარებლისთვის მიუწვდომელი 100% დან

ხოლო ბოლო 7 დღის მონაცემებით სერვერების გათიშვა არ დაფიქსირებულა რაც იმას ნიშნავს რომ 100% მუშა მდგომარეობაში იყო და ხელმისაწვდომი იყო მომხმარებლებისთვის.

მონიტორინგი ხორციელდება uptimerobot.com -ით