ჩვენი დავარსდით 2009 წელს, მას შემდეგ ჩვენ ვემსახურებით საქართველოში რეგისტრირებულ მცირე და საშუვალო ბიზნეს, ასევე ვემსახურებით ფიზიკურ პირებს, ჩვენთვის პრიორიტეტია ჩვენი მომხმარებლები და მათი კომფორტი. ჩვენი გუნდს აქვს უამრავი პროექტი დაგეგმილი და შემდგომში განხორციელებული წარმატებულად. რაც მთავარია ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ჩვენს მომხმარებლებზე რათა ვუზრუნველყოთ სანდო ურთიერთობა.