fbpx

დღეს 02.05.2019 18:11 წუთზე ავარიულად გაითიშა 500 კვ ელექტრო გადამცემი ხაზი, რა დროსაც გაითიშა საქართველოს თითქმის ნახევარი.

ჩვენმა სარეზერვო ელექტრო სისტემამ იმუშავა 100% უხარვეზოთ და არ ყოფილა არცერთი სერვერის ვარდნა.